Jeg ble utdannet arkitekt fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet våren 2023, og jobber for tiden hos Käferstein & Meister Architekten i Zürich. Jeg er engasjert i hvordan vi som arkitekter kan bidra til å skape en totalt ressursansvarlig byggekultur. Materialdrevet design og bruk av regenerative ressurser står meg aller nærmest. Jeg har et sterkt ønske om å utforske det estetiske og arkitektoniske potensialet som finnes i en mer økologisk tilnærming til tektonikk. -  Sigrid

I am a Norwegian architect, currently working for Käferstein & Meister Architekten in Zürich. I recieved my Master in Architecture from the Norwegian University of Science and Technology spring 2023. I am committed in how we as architects can contribute to creating a resource responsible building culture. Material driven design and the use of regenerative resources are among my strongest architectural interests. I am deeply engaged in exploring the aesthetic and architectural potential that exists in a more ecological approach to tectonics. - Sigrid